Günah İşlemek Ne Demektir ?

By | 9 Haziran 2014

hac-umre-seti

günah işlemekGünah işlemek ne demektir ile ilgili Ayet: “Eğer yasaklandığınız büyük günahlardan kaçınırsanız, sizin kü­çük günahlarınızı örteriz ve sizi şerefli bir yere sokarız.” (Nisa, 4-31)

Günah işlemek ne demektir ile ilgili Hadis: “Canım elinde olan Allah’a yemin ederim ki, eğer siz günah işlemeseydiniz, Allah sizi yok eder, yerinize günah işleyip tevbe eden, Alla­hın da bağışladığı başka bir toplum getirirdi.” (Ebû Hureyre’den, Müslim)

Günah işlemek ne demektir ile ilgiliHikâye:

Günah Hastalığı

Bayezid-i Bestamî Hazretleri bir gün tımarhanenin önünden geçiyor. Tımarhane hizmetçisinin tokmakla bir şeyler dövdüğünü görüyor:

“Ne yapıyorsun?”

Hizmetçi: “Burası tımarhanedir. Delilere ilâç yapıyorum.”

“Benim hastalığıma da bir ilâç tavsiye eder misin?”

“Hastalığını söyle.”

“Benim hastalığım günah hastalığı… Çok günah işliyorum.”

“Ben günah hastalığından anlamam… Ben delilere ilâç hazırlıyorum.”

Parmaklığının arasından konuşulanları duyan bir deli,(!) Bayezid-i Bestamî hazretlerine: “Gel dede, gel! Senin hastalığının çaresini ben söy­leyeyim” diye seslendi. Bayezid-i Bestamî Hazretleri, delinin yanına so­kularak: “Söyle bakalım, benim derdime çare nedir?” dedi. Deli şu ilâcı tavsiye etti: “Tevbe kökü ile istiğfar yaprağını karıştır… Kalp havanında tevhîd tokmağı ile döv, insaf eleğinden geçir, gözyaşıyla yoğur, aşk fırı­nında pişir… Akşam-sabah bol miktarda ye… O zaman göreceksin senin hastalığından eser kalmaz.”

Bu güzel ilâcı öğrenen Bayezid Hazretleri: “Hey gidi dünya hey! De­mek, seni de deli diye buraya getirmişler” deyip oradan ayrıldı.