Namazı Bozan Haller ile İlgili Sorular – 5

By | 23 Eylül 2014

namazi-bozan-seyler1. Namazda bir kimse şeytanın vesvesesine karşı cevap verse durum nedir?

Namazda şeytan vesvese verse, namaz kılan da; “lâ ha velâ kuvvete illâ billah…” dese. Bakılır; eğer bunu ahiri, ilgili bir iş için yapmışsa namazı bozulmaz, şayet dünya ile ilgili bir iş için yapmışsa namazı bozulur.

2. Namaz kılan bir kimse namazda, âh dese veya ağlasa durum nedir?

Bir kimse namaz içinde inlese, âh dese veya ağlasa, ağlarken de sesini yükseltse ve bu sesten harfler meydana gelse, bakılır; eğer bu ağlama, cennet veya cehennemin anılmasından ve onları hatırlamış olmasından veya günahının çokluğunu hatırlamasından dolayı olmuşsa, o kimsenin namazı bozulmaz.
Fakat o kimse, bir ağrıdan veya bir musibetten dolayı at lamış olursa, namazı bozulur.

3. Bir özür olmadan öksürmek namazı bozar mı?

Özürsüz öksürmek, harfler hasıl olursa namazı bozar. Fakat, öksürünce harfler hasıl olmazsa namazı bozulmaz.Bi özürden dolayı öksürenin de namazı bozulmaz.

4. Namazda Kur’an’a bakarak okursa namazı bozulur mu?

Namaz kılan kimse, namazda Kur’an’a bakarak okursa. Ebû Hanife’ye göre namazı bozulur. İmam Muhammed ve İmam Ebû Yusuf’a göre bozulmaz.

5. Amel-i kesir ne demektir, namazı bozar mı ve neler amel-i kesir sayılır?

Amel-i kesir: İki elle yapılması âdet olan işlerdir. Sarık sarmak, elbise giymek, pantolonunu düğmelemek vb. işler tek elle yapılmış olsa da amel-i kesir sayılır. Ve namazı bozar. Amel-i kesirde diğer genel bir ölçü de: Namaz kılan kimseye uzaktan bakan birisi, onun yaptığı işleri görünce, onun namaz kılmamakta olduğunda şüphe ederse o, amel-i kesirdir. Ve o iş, namazı bozucudur. Fakat eğer şüphe etmezse, yani o kimsenin namazda olup olmadığını fark edemezse, o iş, amel-i kalildir; namazı bozmaz.