Namazı Bozan Haller ile İlgili Sorular – 3

By | 23 Eylül 2014

namazi-bozan-seyler1. Namaz kılan kişi muktedi ise (imama uymuşsa) “e hamdülillah” der mi?

Namaz kılan kimse muktedi ise yani imama uymuş ise, ak sırdığında gizli olarak da, aleni olarak da “elhamdülillah demez.

2. Namaz kılan iki kişiden biri aksırsa da, namaz harıcinden biri “yerhamükellah” dese ve bu duaya na
maz kılan ikisi de “amin” dese durum nedir?

Namaz kılan iki kişiden biri aksırsa da, namazın haricinde bir kimse de; “yerhamükellah” dese, namaz kılan ikisi de “âmin” deseler, bu durumda, aksıran şahsın namazı bozulur diğerinin ki bozulmaz. Çünkü o, kendisi için dua etmiştir.

3. İmama bir hal arız olduğunda, muktedinin “sübhanellah” demesinde bir beis var mıdır?
Yoktur, diyebilir. Zira bu, namazı ıslah niyetiyle yapılmıştır.

4. İmam dört rekâtlı bir namazın ikinci rekâtında oturmayıp kıyama kalkarsa ikaz edilmesi uygun mudur?

İmam kaide-i ûlâ’ya (birinci oturuşa) oturmayıp ayağa kalkarsa, bu durumda, imamı ikaz için “elhamdülillah” denilmez Çünkü imamın geri dönmesi caiz olmaz.
5. İmam okuduğu ayetin devamında tutukluk yaparsa muktedinin onu açmak üzere okuması uygun mudur?

İmam okuduğu ayetin devamını getiremeyip, tutukluk yaparsa, muktedinin, hemen o anda onu açması mekruhtur. Çünkü imamın hatırlaması ve okumaya devam etmesi veya kifayet miktarı okumuşsa hemen rükûa varması mümkündür. Zira imamın kendisini açmasına meydan vermesi uygun değildir Çünkü bu hal arkasındakinin Kur’an okumasına yol açma olur ki, bu da mekruhtur.
Eğer imam, kifayet (farz) miktarı okumuşsa hemen rükûa varmalıdır veya başka yere intikal etmelidir.