Namaz Kılarken Safları Düzeltmek

By | 4 Kasım 2014

namaz-kilarken-saflari-duzeltmekNu’mân b. Beşîr (radıyallâhu anh)’dan rivâyet edilmiştir:
“Rasulullah (sallallâhu aleyhi ve sellem)’i:
– ‘Saflarınızı kesinlikle dümdüz tutun, yoksa Allah aranıza mutlak surette anlaşmazlıklar koyar’ buyururken işittim.Safların düzeltilmesinden maksat, bir safta bulunan cemaatin tamamıyla bir hizaya durmalarını sağlamaktır. Safların aralarındaki boşlukları doldurmaya, tesviye denir. Hadisin çeşitli riâyetlerindeki “tesviye”, “itmam” ve “ikame” kelimeleri hep safları düzeltme manasında kullanılmıştır.
“Saflarınızı kesinlikle dümdüz tutun, yoksa Allah aranıza mutlak surette anlaşmazlıklar koyar” ifadesinden maksat ise safları düz tutmayanlar hakkmdaki tehdittir. Cemaat farklı yönlere dönerek safları bozulunca cezaları suçları cinsinden olmak üzere yüzleri de başka kılıklara döndürülecektir. Bazıları, bu ifadeyi; “Allah aranıza düşmanlık ve kin sokar, kalplerinizi değiştirir” şeklinde yorumlamışlardır. Çünkü cemaatin safları bozması zahiri bir muhalefettir. Zahirin muhalefeti ise batının muhalefetine sebeptir.
Bazıları da hadisten zahiri manasının kast edildiğini söylemişlerdir. Bu takdirde mana: “Saflarınızı düzeltin! Düzeltmezseniz Allah’ta sizin yüzlerinizi asli şeklinden bozarak kafanız tarafına çevirir. Sonuç itibariyle, çirkin bir hal alırsınız” şeklinde olmaktadır.
Zahiri manasına göre hadis, başlarını imamdan önce rüku ve secdeden kaldı-ranlar hakkında rivâyet edilen tehdit hadisi türünde olmaktadır.
Namazda safları düzeltmek; Ebu Hanife, İmam Şâfiî ile İmam Mâlik’e göre sünnettir.