Namaz; Endişe, Kaygı ve Tasaya En Güzel İlaçtır

By | 1 Ağustos 2019

“Gerçekten müminler kurtuluşa ermiştir. Onlar ki namazlarında huşu içindedirler(Müminun, 1-2. ayet­ler)

Müminler gerçekten büyük bir kazanç içindedirler. Kendilerine verilen ve kurtuluşun reçetesi olarak adlan­dırılan namaz, tüm sıkıntı ve kederlerden halas olmadır. Huşu içerisinde kılınan namaz, insanı tüm dertlerinden uzaklaştırır, endişe ve tasaya bulaşmaktan muhafaza eder, kaygılarını bir kenara atıp mutluluğu yakalama yo­lundan emin adımlarla ilerler. Dünya ve onun geçici sı­kıntılarından uzak kalabilmek adına en güzel çözüm na­mazdır.

Namaz; insanı doğru yola sevk eder, kötülüklerden alıkoyar, fitne ve fesada düşmekten korur, huzur ve mut­luluğun farklı bakış açıları ile değil, Allah (cc)’a yönel­mekle olduğunu anlatır.

Hayatımıza anlam ve önem katmak için namazımızı dosdoğru kılmamız gerekmektedir. O zaman göreceğiz ki, bizi mutsuzluk, endişe ve tasaya mahkum bırakan tüm bulutlar kaybolacak ve ufkumuzda huzur parıltıları doğacaktır. Evet bazen namaz, nefsimize ağır gelmekte, bizi zorlamaktadır. Fakat hatırlamamız gereken; nama­zın Allah (cc) ile olan bir buluş, dostluğunu kazanmak için kurulan bir irtibat ve kendimizi O’na telsim etmek­tir. Yani Alemlerin Rabbi ne kulluğumuz ifade etmenin, biz geldik ve huzurunda senden yardım istiyoruz deme­nin en kesin ve etkili yoludur.

Şüphesiz ki namaz kılanlar ve namazı tavsiye edenle huzura, felaha ve mutluluğa ulaşmış olarak bu dünyada yaşamakta ve göç etmektedirler.