Müslüman Yöneticilere İtaat

By | 12 Kasım 2014

medinelilerin müslüman oluşu nasıl olmuşturEbu Hureyre (radıyallâhu anh)’dan rivâyet edildiğine göre Rasulullah (sallallahu aleyhi ve sellem) şöyle buyurmaktadır:
“Kim bana itaat ederse Allah’a itaat etmiş olur. Kim bana isyan ederse Allah’a isyan etmiş olur. Kim de Müslüman olan idareciye itaat ederse bana itaat etmiş olur. Kim Müslüman olan idareciye isyan ederse bana isyan etmiş olur.”
Enes b. Mâlik (radıyallâhu anh)’dan rivâyet edildiğine göre Rasulullah (sallallâhu aleyhi ve sellem) şöyle buyurmaktadır:
“Üzerinizde tayin edilen yönetici; aranızda Allah’ın kitabını yürürlükte bulundurduğu müddetçe başı, kuru üzüm gibi siyah bir kölede olsa sözünü dinleyip itaat edin.”
Abdullah ibn Ömer (radıyallâhu anh)’dan rivâyet edildiğine göre, Peygamber (sallallâhu aleyhi ve sellem) şöyle buyurmaktadır:
“Müslüman bir kimseye; masiyetle emrolunması durumu hariç sevdiği, sevmediği her konuda müslüman olan yöneticisini dinleyip itaat etmesi gerekir. Eğer masiyetle emrolunursa o zaman müslüman olan yöneticisine dinlemek ve itaat etmek yoktur.”