Müslüman Olarak Yaşlanmak

By | 18 Eylül 2014

 

pardesu

yaşlılara-bakmak2Ahmed b. Sehl (rahimehullâh) anlatıyor: “Rüyamda Yahya b. Eksem’i gördüm. Yahya gerçekte de vefat etmişti. Ben ona,

–         Ey Yahya! Rabbin sana nasıl muamelede bulundu? diye sordum.

Şöyle anlattı: Rabbim beni huzuruna çağırdı ve,

–         Ey kötü ihtiyar! Dünyada yapacağını yaptın! buyurdu. Ben,

–         Ey Rabbim! Bu ihtiyarlık hakkında senin bir sözün bize ulaşmıştı.

–         O söz nedir? buyurdu. Ben de anlatmaya başladım:

–         Abdürrezzâk’ın Ma’mer’den, onun Urve’den, onun Âişe’den rivayet et­tiği Hz. Âişe’nin Resûlullah’tan işittiği, Resûlullah’m Cebrâil’den onun da siz­den aldığı bir söz şöyleydi:

–         (İşledikleri günahlardan ötürü) azap etmeyi murad ettiğim halde, İslâm üzere yaşayıp yaşlananlara azap etmeye hayâ ederim.

Daha sonra,

–         Ey Rabbim! Ben de yaşlı biriyim, dedim.

Allah (celle celâiüh),

–         Abdürrezzâk doğru söyledi, Ma’mer doğru söyledi, Zührî doğru söyledi, Urve doğru söyledi, Âişe doğru söyledi. Peygamber ve Cebrâil de doğru söy ledi. Elbette benim sözüm haktır.

Ey Yahya! Ben İslâm üzere yaşayıp yaşlanan kimseye azap etmem, bu­yurdu. Sonra benim, amel defterleri sağdan verilenlerle birlikte cennete götürülmemi emretti.

Rivayet edildiğine göre, bir gün Ömer (radıyallâhu ‘anh) Resûlullah’m yanım gitmişti. İçeri girdiğinde onu ağlarken gördü.

‘Ey Allah’ın Resûlü! Sizi ağlatan nedir?’ diye sorunca şu cevabı aldı:

–         Cebrail geldi ve dedi ki:

“Allah(celle celâiüh) İslâm üzerine yaşayıp yaşlanan kimseye azap etmekteı hayâ eder de, o kişi Allah’a isyan etmekten, günah işlemekten utanmaz mı?”

Buna göre ihtiyar kişi, içinde bulunduğu nimetin kıymetini bilerek harı ket etmeli; Allah’a şükretmelidir. Allah’tan utanmalıdır. Kişinin yaptıklarır kaydeden Kirâmen-Kâtibîn meleklerinden hayâ etmeli ve günahlardan sakıı malıdır. Yaşının ileri olduğu ve ölümün her an yakasında olduğu şuuruyla hi vakit kaybetmeden ibadete koyulmalıdır.

Zira ecel vaktinin ne zaman olduğunu bilemez. Dikkat et! Ekinin hasa mevsimi geldi mi, artık beklenilmez.

Bu uyanlar sadece ihtiyarlar için değil gençler içindir de. Onun da Allah’tan korkarak günahlardan sakınması ibadetine koyulması gerekir. Çünkü ölü­münün ne zaman olacağını bilemez. Eğer genç müslüman ibadetlerine sa­rılır ve günahlardan sakınırsa Allah (celle celâiüh) onu kıyamet günü Arş’m al­tında gölgelendirecektir.

Nitekim Ebû Hüreyre’den rivayet olunan bir hadiste Resûl-i Ekrem (sallallâhu ‘aleyhi ve sellem) şöyle buyurmuştur:

“Allah(celle celâiüh) hiçbir gölgenin olmadığı o kıyamet gününde şu yedi sınıf insanı Arş’mm gölgesinde gölgelendirilir:

1-      Emri altındakilere âdil davranan yönetici.

2-      Rabbine ibadet ile büyüyen genç.

3-      Kendi çarşıda iken, kalbi mescidlere bağlı olan adam.

4-      Birbirlerini Allah (celle celâiüh) için seven iki kişi.

5-      Yalnız başmayken Allah (celle celâiüh) zikredip ağlayan kimse.

6-      Sağ eliyle verdiği sadakayı sol elinden gizleyen kişi.

7-      Hoşlandığı, güzellik sahibi bir kadının kendisini zina için çağırmasına kar­şılık; “Hayıryapamam; ben Allah’tan korkuyorum.” diyen adam. ”

Allah (celle celâiüh) her şeyin en doğrusunu bilir…