Mübarek Gün Ve Gecelerde Yapılması Gereken İbadetler

By | 11 Şubat 2014

mübarek gün ve gecelerde çekilecek tesbihler

Mübarek Gün Ve Gecelerde Yapılması Gereken İbadetler

 • Tefekkür edilmelidir.

“Ben kimim, yaratılma gayem nedir, nereye gidiyorum, Allahü Teala’nın benden istekleri nelerdir?” gibi konular başta olmak üzere hayatî meselelerde derin düşüncelere gir­melidir. Ayrıca “Bir saat tefekkür, 1.000 rekât nafile na­mazdan faziletlidir” sırrınca imanımızı arttıracak konular okunmalı, tefekkür edilmelidir.

 Mübarek Gün Ve Gecelerde Yapılması Gereken İbadetler

 • Zikir yapılmalıdır. Zira Allahü Teala’nın zikriyle kalp­ler itminan bulur.

Allahü Teala’nın sonsuz kudretiyle yoktan var ettiği kâina­tın inceliklerini tefekkürle, gönüllerde iman kuvvetlenir.

Mübarek Gün Ve Gecelerde Yapılması Gereken İbadetlerde çekilmesi gereken ibadetler şunlardır ;

 

 1.  En az 100 defa Kelime-i Tevhid:
 • Lâ ilâhe illallahü Muhammedün Resûlullah
 1.  En az 100 defa:
 •    Lâ ilâhe illâ ente sübhâneke innî küntü mine’z-zâlimîn)
 1.  En az 100 defa:
 • Sübhanellahi vel hamdü lillahi ve lâ ilâhe illâllahü vallahü ekber
 1.  En az 100 defa:
 • La havle velâ kuvvete illâ billah.
 1.  En az 100 defa:
 • Hasbünellahü ve ni ‘mel vekil.