Yaratılış

By | 11 Şubat 2014

yaratılış

Yaratılış İle İlgili Ayet: “And olsun Biz, insanı bir kara çamur ve şekillenmiş bir balçık­tan yarattık.” (Hicr; 26)

Yaratılış İle İlgili  Hadis: “Allah, Âdem’i (yaratmak için) bütün yeryüzünden bir ‘avuç dolusu’ aldı ve öyle yarattı.”

(Tirmizi, Tefsîru sûre, 1-2; Ebû Davut, Sünnet, 16; Müsned, 4/400-406)

Yaratılış İle İlgili  Hikâye:

“Başlangıçta Allah Vardı”

Mescitte, Resûlullah’ın (sav) huzuruna girmiştim. O sırada Benî Te­mim kabilesinden bir grup insan geldi. Onlara: “Ey Benî Temim, size müjde olsun!” diyerek söze başlamıştı. Onlar hemen: “Bize müjde verdin, öyle ise beytü’l-mal’den iki kere bağış yap!” diye talepde bulundular. On­ların bu cevabı karşısında Resûlullah’ın yüzünden rengi attı. Yine aynı anda Resûlullah’ın huzurunda Yemen halkından bir grup vardı. Onlara: “Ey Yemenliler! Beni Temim’in kabul etmediği müjdeyi siz kabul edin!” dedi. Onlar: “Kabul ettik ey Allah’ın Resulü!” dediler ve arkadan ilâve et­tiler: “Biz dinimizi öğrenmeye ve bu (yaratılış) işinin başı ne idi, onu sen­den sormaya geldik!” dediler. Bunun üzerine Resûlullah (sav), mahlûkatın ve Arş’ın başlangıcını anlatmaya başladı: “Başlangıçta sadece Allah vardı, O’ndan önce başka bir şey yoktu. O’nun Arş’ı suyun üzerinde bu­lunuyordu. Sonra gökleri Ve yeri yarattı. Sonra zikir (denen kader defte­rinde ebede kadar cereyan edecek) her şeyi yazdı.”