Mest Üzerine Meshetmek ile İlgili Sorular – 4

By | 22 Eylül 2014

Mestuzerinemesh1. Meshi bozan şeyler nelerdir?

Abdesti bozan şeyler meshi de bozar. Buna ilaveten mesh müddetinin bitmesi ve mestlerin ikisinin veya birisinin ayaktan çıkması da meshi bozar.

2. Bir kimse abdestli iken mestini çıkarsa yeniden abdest alması gerekir mi?

Bir kimse abdestli iken mestlerini çıkarsa yeniden abdes alması gerekmez. Bu kimsenin sadece ayaklarını yıkaması yeterlidir. Abdestli olduğu halde mesh müddeti biten kimse de böyle yapar.

3. Bir kimse abdestini aldıktan sonra yarasının üzerin sargı bağlasa ve üzerine meshetse, daha sonra abdesti bozulduğunda abdest için yarasını açması gerekir mi?Yara henüz iyi olmadıysa gerekmez, sargı üzerini mesheder, bu yeterlidir.

4. Yara üzerindeki sargıya meshedilebilir mi?

Yaraya su dokunmasının zarar vermesi halinde yara üz rinde bulunan sargının üzerine meshedilir.

5. Yara üzerindeki sargı, bizzat yaranın bulunduğ yerden daha geniş bir alanı kapsayarak sarılmışsa mesh alanı ne kadardır?

Bu durumda hem yaranın üzerindeki ve hem de yarasız yerin üzerindeki sargıya meshedilir.