Mekke’nin Fethi

By | 10 Nisan 2014

mekkenin fethi

Mekke’nin Fethi ile ilgili Ayet: “Şüphesiz Biz sana apaçık bir fetih verdik.” (Fetih; 1)

Mekke’nin Fethi ile ilgili Hadis: Resûlullah (sav) Mekke’nin fethi günü buyurdular ki: “Artık bu fetihten sonra hicret yoktur. Fakat cihad ve niyet vardır. Öyleyse as­kere çağrıldığınız zaman hemen silah altına koşun!” (İbn Abbas, Kütüb-ü Sitte, 1028)

Mekke’nin Fethi ile ilgili Hikâye: Büyük Fetih

Efendimiz Mekke’yi fethetmeye karar verip, İslam ordusuyla Mekke üzerine yürüdüğü zaman, Mekke’lilerin Müslümanlara karşı koyacak güç­leri yoktu. İslâm ordusu dört koldan Mekke’ye girdi. Peygamber Efendi­miz Mekke’nin kan dökülmeden alınmasını istiyordu. Bunun için asker­lere şöyle dedi: “Kesinlikle kan dökmeyin, silahlı çatışmaya girmeyin.”

Dediği gibi de oldu. Mekke kan dökülmeden fethedildi. Peygamberi­miz Harem-i Şerife giderek Kâbe’yi putlardan temizletti ve orada toplanan insanlara önemli bir hutbe irad etti. Peygamberimiz bu hutbesinde, Al­lah’ın birliğini, insanların eşit olduğunu, geçmişteki kan davalarının kaldı­rıldığını anlattı. Bu sözleri dinleyen Mekkeliler, vaktiyle Peygamberimizi öldürmeye kalkışmışlar, ilk Müslümanlara dayanılmaz eziyetlerde bulun­muşlar, İslâm’ın nurunu söndürmek için ellerinden geleni yapmışlardı. Şimdi boyunlarını bükmüş, haklarında verilecek karan bekliyorlardı.

Peygamberimiz (sav) kendilerine sordu: “Ey Kureyş topluluğu! Hakkı­nızda ne yapacağımı sanıyorsunuz?”

“Sen, asil ve şerefli bir kardeşsin” dediler.

“Bugün sizi kınamak yok, hepiniz serbestsiniz” buyurdu ve hepsini af­fetti. Mekke’yi fetheden büyük Peygamber, engin merhameti ve bağışlayıcılığı ile de gönülleri fethetti.