Ensar’ın Önemi

By | 10 Nisan 2014

ensarın önemi

Ensar’ın Önemi ile ilgili Ayet: “İman edip hicret edenler, Allah yolunda cihad edenlerle onlara kucak açıp yardım eden Ensar var ya, işte gerçek müminler bunlardır. Bunlara bir mağfiret, pek değerli bir nasip vardır.” (Enfal; 74)

Ensar’ın Önemi ile ilgili Hadis: “Allah’ım! Ensar’a, Ensar’ın çocuklarına ve Ensar’ın çocukları­nın çocuklarına mağfiret eyle!” (Müslim, 4561)

Ensar’ın Önemi ile ilgili Hikâye: “Sizler Bana İnsanların en Sevimlilerindensiniz”

Hz. Peygamber (sav) bir takım çocukların ve kadınların düğünden geldiklerini gördü. Bunun üzerine Allah’ın Peygamberi ayağa kalkıp doğ­rularak: “Allah’ım! Sizler bana insanların en sevimlilerindensiniz. Allah’ım! Sizler bana insanların en sevimlilerindensiniz” dedi. Peygamber bununla Ensar’ı kastediyordu