Manası Yanlış Anlamalara Sebep Olan İsimleri Değiştirmek

By | 18 Kasım 2014

cocuklara-isim-koyma-ile-ilgili-sorularAişe (radıyallâhu anhâ)’dan rivâyet edilmiştir:“Peygamber (sallallâhu aleyhi ve sellem), anlamı çirkin olan ismi değiştirirdi.”

Abdullah ibn Abbâs (radıyallâhu anh)’dan rivâyet edilmiştir:
“Cüveyriye’nin ismi, “Berra” İyi olan kimse idi. Rasulullah (sallallâhu aleyhi ve sellem) onun ismini “Cüveyriye”ye çevirdi. Çünkü Rasulullah (sallallâhu aleyhi ve sellem),birisi için: ‘Berra’nın yanından çıktı’ denilmesini hoş görmüyordu.”

Abdullah ibn Ömer (radıyallâhu anh)’dan rivâyet edilmiştir:

“Rasulullah (sallallâhu aleyhi ve sellem) Asiye (İsyankar kadın) ismini değiştirip:
– ‘Sen “Cemile” ( = Güzel Kadın)sm’ buyurmuştur.” Ebu Dâvud der ki: “Rasulullah (sallallâhu aleyhi ve sellem) “Âs”, Azîze”, “Atle”, “Şey¬tan”, “Hakem”, “Ğurâb”, “Hubâb”, “Şihâb” isimlerini “Hişâm” ismiyle değiştirdi.
“Harb” ismini “Selm” ismiyle, “Muztaci”’ ismini “Munbeis” ismiyle değiştirdi. “Afira” ismiyle anılan araziye “Hadıra” ismini vermiş, “Şa’bu’d-dalâle” ismini “Şa’bu’l-Hudâ” ismiyle, “Benu’z-zinye” ismini “Benu’r-rişde” ismiyle, “Benu muğ- viye” ismini de “Benu rişde” ismiyle değiştirdi.
Ebu Dâvud (sözüne devamla) der ki: Kısaltmak gayesiyle bu rivâyetlerin sened- lerini terk ettim.”