Makam Ve Rütbe Sevgisinin İlâcı (Kurtulmanın Çaresi)

By | 6 Ağustos 2014

feraceler

Makam Ve Rütbe Sevgisinin İlâcı (Kurtulmanın Çaresi)Makam Ve Rütbe Sevgisinin İlâcı (Kurtulmanın Çaresi)
Makam sevgisi kalbde galib olunca, kalb hasta olur ve ilâca ihtiyaç baş gösterir. Çünkü bu sevgi, mal sevgisi gibi sahibini riyaya, münâfıklığa, yalana, hileye, düşmanlığa, hasede, egoistliğe [bencillik! ve günaha götürür. Hattâ bu ondan da fenadır. Çünkü bu, insanın yaratılışında daha çok vardır. Mal ve rütbeyi din ve dünya saâdetine yetecek kadar elde ederse ve bunda taşkınlık yapmazsa, o kimse hasta değildir. Çünkü hakikatta mal ve makamı değil, dini bakımdan rahatlığı sevmiş olur. Fakat makam ve rütbeyi, daima insanların, kendisini dinlemeleri, ona uymaları, ona inanmaları, nerede ve ne hâlde olursa olsun, insanların ondan bahsetmesini düşünenin bu hastalığına ilâç allması, yâni bu düşüncelerden kurtulmak için tedavi görmesi farzdır. Bu ilâç da ilim ve amel terkibidir.
İlmî ilâç, makam sahibi olmanın dünya ve dindeki zararlarım düşünmekle olur. Dünyadaki zararı, daima makam için insanlara uymaya, kalblerini almaya uğraşıp sıkıntı ve mezellet içinde olur. Umduğu makam eline geçmeyince zelil olur. Eline geçerse, daha üs
tününü ister, hased eder. Böylece sıkıntıya, düşmanlığa ve düşmanlarının niyetlerini bozmaya uğraşır. Onların hile ve düşmanlıklarından kurtulamaz. Onlarla husûmet ettiğinde mağlub olursa mezellete düşer; galib gelirse bekası yoktur, devamlı değildir. Çünkü makam; insanların gönlünü almaya, gözüne girmeye bağlıdır. İnsanların gönlü ise çabuk değişir ve deniz dalgası gibi kabarır, söner. Zayıf bir şeref olup, idarecilerin kalbine gelen kötü bir düşünce ile değişiverir. Hele valilik gibi azledilme vaziyetinde olanlar her an tehlikededir. Zira kendinden büyük rütbelinin aklına gelen bir düşünce ile hemen azledilir ve zelil olur.Makam Ve Rütbe Sevgisinin İlâcı (Kurtulmanın Çaresi) 
Demek ki, dünyada da âhirette de sıkıntı vermektedir. Bunu isteyenler az düşünceli, kısa görüşlü olanlardır. Fakat basireti mükemmel olan bir kimse, bilir ki, bütün yeryüzü doğudan batıya kadar kendisine verilse, rahatlık ve huzur içinde olsa, bütün insanlar kendine secde etse, yine sevinmez. Çünkü ölünce hepsi elinden çıkacak. Kısa bir zaman sonra ne kendisi kalır, ne de ona secde edenler. Geçmiş sultanlar gibi olur ki, adını anan kimse bulunmaz. Böylece bu birkaç günlük padişahlıkla ebedî padişahlığı kaybetmiş olur. Çünkü kalbini makama bağlayanın kalbinden Allah sevgisi gider, öbür dünyaya gidenin kalbinde Allah sevgisinden başka bir şey galib olursa, azabı uzun sürer. İlim ile olan ilâç bunları bilmektir ve düşünmektir.Ameli olan ilâç iki kısımdır: Birincisi, makam sahibi meşhur ise oradan kaçmak ve tanımadığı bir yere gitmektir. Bu en iyisidir. Çünkü kendi şehrinde uzlet ederse, insanlar, makamı terkettiğini öğrendiklerinde ona zarar verebilirler. Makamı, yâni insanların kalbinde yer etmeyi terketmenin alâmeti, kendisi için kötü söyledikleri veya münafıklık yapıyor dedikleri zaman kalbinde bir sıkıntı hâsıl olmaz. Eğer kendisi için, bir kötülük yapmıştır derler de, hepsi yalan olsa da bunun telâfisine uğraşıp, insanların kendini fena sanmasından kurtarmaya uğraşırsa, bu makam Işöhretl sevgisinin hâlâ yerinde olduğunu gösterir. Makam Ve Rütbe Sevgisinin İlâcı (Kurtulmanın Çaresi)
Diğer ilâç da, melâmet yolunu seçip, kendini insanların gözünden düşürecek işler yapmaktır. Haram yemek değildir. Nitekim bazı ahmak kimseler, her türlü rezaleti yapıyorlar ve kendilerine melâ mi diyorlar. Bir zâhid vardı. Şehrin valisi bereketlenmek için ona selâm vermeye gitti. Valinin geldiğini uzaktan gören zâhid, ekmek ve salata isteyip, hemen yemeğe başladı. Büyük büyük lokmalar yutuyordu. Vali, onun böyle hırsla yemek yemesini görünce, ona olan bağlılığı sarsıldı ve geri döndü. Şehirde bir başkası kabul görüp, insanlar ona koştular. Bundan kurtulmak için bir gün hamamdan çıkarken başkasının güzel bir elbisesini giyip çıktı. Bir yerde durdu. Yakaladılar ve taşa tuttuleır. Elbiseyi geri aldılar ve bu hırsızdır, dediler. Bir başkası şarap renginde su içip, başkalarına şarap içiyor gibi göründü. Makam [yâni insanlar nazarında makbul olmal arzusunu kırmak böyle olur.