Livatanın (Homoseksüelliğin) Had Cezası

By | 12 Kasım 2014

livatanin-homoseksuelligin-had-cezasiAbdullah ibn Abbâs (radıyallâhu anh)’dan rivayet edildiğine göre, Rasulullah (sallallâhu aleyhi ve sellem) şöyle buyurmaktadır:
“Kimin Lut kavminin amelini (homoseksüelliği) işlediğini bilirseniz bu çirkin fiili işleyeni ve kendisiyle bu fiil işleneni de öldürünüz.”
Lût kavminin yaptığı işten maksat, insanlarla, arka tarafından temas kurmaktır. Temas kurulan şahıs, erkek olsun kadın olsun aynıdır. Bu harekete, “livâtâ” denilir. Bugün kullanılan “Homoseksüellik” ifadesiyle aynı manâdır.Yüce Allah’ın gönderdiği bir Peygamber olan Hz. Lût (aleyhisselam)’ın kavmi arasında bu çirkin hareket yayıldığı için, buna, “Lût kavminin yaptığı İş” denilmiştir. Bu fiili işleyene de “Lûtî” denilir.Yüce Allah, Lût kavmini, işledikleri bu çirkin günahtan dolayı daha dünyada iken cezalandırmış, onları üzerlerine taş yağdırarak helak etmiştir.