Kurban İle İlgili Sorular – 3

By | 1 Ekim 2014

kuban-ile-ilgili-sorular1. Kurban niyetiyle aldığı hayvanı, kurban günlerinde seferde (yolcu) olan kimse kesmeli midir?

Burada hüküm zengin ve fakir olduğuna göre değişir. Şayet bir zengin, kurban etmek niyetiyle bir koyun satın aldıktan sonra sefere çıkar ve kurban kesme günlerinde misafir olursa o koyunu kurban kesmek gerekmez, satılabilir. Şayet bu kişi fakir ise; sefere gitse bile o koyunu kurban kesmesi gerekir.

2. Bir kışlık, bir de yazlık evi olan kişi zengin sayılır mı?

Bir adamın, biri kışlık, biri de yazlık olmak üzere iki evi olsa o kimse bu yüzden zengin sayılmaz. Eğer üçüncü bir evi olursa ve onun da kıymeti iki yüz dirhem (gümüş) olursa, bu şahıs zengin sayılır ve kendisine kurban vacib olur.

3. Bir kimse bülüğa ermiş olan çocuğu ve karısının kurbanlarını izinleri olmadan kesebilir mi?

Kesemez.

4. Bir kimse, kurban keseceği hayvanın bedelini fakirlere tasadduk etse, kurban vecibesini yerine getirmiş olur mu?

Bir kimse, kurban günlerinde keseceği kurbanın bedelini veya bizatihi kendisini tasadduk etse, bu, kurban yerine geçmez.

5. Kurban kesmede niyabet caiz midir?

Bir kimse kendi nefsi için kurban kestiği gibi, başkasının izni ile ve niyabeten onun yerine, onun kurbanını da kesebilir.