Küfrü Gerektiren Hal Ve Sözler ile İlgili Sorular – 6

By | 2 Ekim 2014

kufru-gerektiren-hal-ve-sozler-ile-ilgili-sorular1. Kalbi imanla mutmain olan bir kimse, dili ile kasten küfür söz söylerse durumu nedir?

Bir kimse, kalbi imanla mutmain olduğu halde, dili ile kasten küfrü gerektiren söz söylese bu, küfür olur.

2. Küfür olup olmadığı ihtilaflı olan bir sözün sahibine tecdid-i iman gerekir mi?

Böyle bir durumda olan kimseye tecdid-i iman ve tecdid- nikah emrolunur. İhtiyaten bu şahsın, tevbe edip imana dönmesi gerekir.

3. Küfrü gerektiren bir kimsenin, küfre mani bir yönü olsa hüküm nedir?

Bir kimsenin, bir meselede, küfrü gerektiren yönleri bulunsa da, küfre mani olan bir tek yönü olsa fetva veren kimsenin bu bir tek yöne meyletmesi lazım gelir. Yani onun Müslüman olduğuna hükmetmek gerekir.

4. Yukarıda sayılan ve imanı tehlikeye sokan sözlerden sakınmak için ne yapmalı?

Müslümana yakışan öncelikle küfre götüren tehlikeli sözlerden kaçınması ve imanı tehlikelerden koruyan şu duayı sabah akşam ihmal etmeden yapmasıdır. Ayrıca İslam Akaidi’ni iyice öğrenmelidir.

“Allâhümme, innî eûzübike min en üşrike bike şey’en ve ene a’lemü ve estağfiruke limâ a’lemü = Ey Allah’ım! Bilerek herhangi bir şeyle sana şirk koşmaktan, yine sana sığınırım. Bilmeyerek yaptığım şeylerden de senden mağfiret dilerim.”