Korku Namazı

By | 5 Kasım 2014

korku-namaziAbdullah ibn Ömer (radıyallâhu anh)’dan rivâyet edilmiştir:
“Rasulullah (sallallâhu aleyhi ve sellem) savaş günlerinin birisinde korku namazı kıldı. Bir grup kendisiyle birlikte namaz kılarken, diğer grup da düşman karşısında durdu. Rasulullah (sallallâhu aleyhi ve sellem), yanında bulunanlarla birlikte bir rekat namaz kıldıktan sonra onlar gittiler ve ötekiler geldiler. Onlar da ikinci rekatı kıldı. Sonra her iki grup, kalan birer rekatlarını kaza ettiler.”
Kur’ân-ı Kerîm’de Hz. Peygamberin cephede namazı nasıl kıldıracağına iliş¬kin ayrıntılı açıklama getiren bir âyet ve bu konuda Hz. Peygamber’in uygulamasının bulunması sebebiyle fıkıh kitaplarında ve buna bağlı olarak ilmihal kitaplarında “korku namazı” adıyla bir bahis açılmıştır. Namazların kısaltılması hükmünü getiren âyetin (Nisâ 4/101) hemen devamındaki bu âyette yüce Allah Hz. Peygamber’e hitaben şöyle buyurmaktadır:
“Sen aralarında olup onlara namaz kıldıracağın vakit, onların bir kıs¬mı seninle namaza dursun ue silâhlarını da alsınlar. Secdeyi tamamladıkları zaman bunlar arkaya geçsinler; namaz kılmamış olan öteki grup gelsin ve seninle namaz kılsınlar; bunlar da silâhlarını alsınlar, tedbiri elden bırakmasınlar. Kâfirler sizi gafil avlamada fırsat kolluyorlar…”
Bu âyetin hükmünün devam edip etmediği konusunda âlimler farklı görüşlere sahiptirler. Fakihlerin çoğunluğu bu âyetin hükmünün devam ettiğini, dolayısıyla böyle bir savaş durumunda aynı hükmün uygulanabileceğini ve âyetin önerdiği kılı¬nış usulünün, aynı zamanda cemaatle namaz kılmanın önemini vurgulamayı amaç¬ladığını ileri sürerler.
Fakihlerin çoğunluğuna göre korku namazı, düşman saldırısı gibi ciddi bir tehlike anında cemaatin iki gruba ayrılarak, imamın arkasında farz bir namazı nöbetleşe kılmalarıdır. İki rek’atlı bir namazın ilk rek’atını, dört rek’atlı bir namazın ilk iki rek’atını imamla birlikte kılan birinci grup, ikinci secdeden veya ilk oturuştan sonra cemaatten ayrılıp görev başına gider, ikinci grup gelerek imamla birlikte kalan rek’atları tamamlar ve göreve döner. İmam kendi başına selâm verir. Daha sonra da birinci grup kıraatsiz, ikinci grup kıraatli olarak nöbetleşe namazlarını tamamlar, böylece hem cemaatle namaz ifa edilmiş, hem de görev aksatılmamış olur.