Kölenin Sahibinden Kaçması

By | 6 Aralık 2014

kolenin-sahibinden-kacmasiCerîr b. Abdullah (radıyallâhu anh)’dan rivâyet edildiğine göre Peygamber sallallâhu aleyhi ve sellem) şöyle buyurmaktadır:

“Köle (sahibinden) kaçtığı zaman kıldığı namaz kabul olunmaz.”[Müslim, İman 124 (70)

Cerîr b. Abdullah (radıyallâhu anhj’dan rivâyet edildiğine göre Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem) şöyle buyurmaktadır:

“ Köle (efendisinden) kaçtığı zaman efendisine geri dönünceye kadar kıldığı namaz kabul olunmaz.”

(Nesâî, Tahrimu’d-Dem’ 12)