Köle Azad Etme

By | 11 Kasım 2014

kölelik Ebu Hureyre (radıyallâhu anh)’dan rivâyet edilmiştir:
“Rasulullah (sallallâhu aleyhi ve sellem)’i şöyle buyururken işittim:

Kim mümin bir köleyi kölelikten azad edip kurtarırsa Allah kurtarılan kimsenin her bir organına karşılık kurtaranın bir organını cehennem ateşinden kurtarır. Hatta azad edilenin cinsel organına karşılık azad edenin cinsel organını da ateşten kurtarır.”
İbn Nuceyh es-Sülemî (radıyallâhu anh)’dan rivayet edilmiştir:
“Rasulullah (sallallâhu aleyhi ve sellem)’i şöyle buyururken işittim:
Kim mümin bir köleyi azad ederse o köle azad eden kimsenin ateşten kurtulması için bir fidye olur.”Bu hadis, köle ve cariye azad etmenin en faziletli amellerden biri olduğuna delildir. Köle azadı sayesinde insan cehennemden kurtulup cennete girer. Bundan dolayıdır ki, azad edilecek köle ve cariyenin sakat ve organının noksan olmaması müstehab görülmüştür.Geçmişte olan kölelik bugün tam anlamıyla olmadığına göre, köle azad etmek; “fakir bir insanı, normal bir yaşama döndürmeye çalışacak kadar yardımda bulunma” şeklinde de olabilir.