Koğuculuk ile İlgili Hadisler

By | 12 Aralık 2014

koguculuk-yapmak-nedirHuzeyfe (radıyallâhu anh)’dan rivâyet edilmiştir:

“Rasulullah (sallallâhu aleyhi ve sellem)’i şöyle buyururken işittim:

Koğuculuk eden kimse, cennete giremez.”

(Buhârî, Edeb 50; Müslim, İman 168 (105); Ahmed b. Hanbel, Müsned, 5/454-455)

Buhârî’nin rivâyetinde ola “laf götürüp getiren kimse” ifadesi yer almaktadır. (Buhârî, Edeb 50)

Abdullah ibn Mes’ud (radıyallâhu anh)’dan rivâyet edildiğine göre Muhammed (sallallâhu aleyhi ve sellem) şöyle buyurmaktadır:

“Haramlığı çok şiddetli olan çirkin işin ne olduğunu size haber vereyim mi? O, insanlar arasında koğuculuktur, söz taşıyıp yaymaktır.”

(Müslim, Birr 102 (1606); Ahmed b. Hanbel, Müsned, 1/430, 437)