Kocasının İstemediği Birisini Eve Alması

By | 14 Temmuz 2014

pardesu

 

yaşlılara-bakmakHadiste şöyle buyrulmaktadır: “Onun izni olmadan eve kimseyi almayın.”

Açıklama:

Bazı kocalar açık bir şekilde eşlerine, yakınlarından veya arkadaşlarından bazılarını eve almasını istemediğini söyler. Kocanın beğenmediği bu şahıs, karı- koca arasındaki evlilik hayatını bozmaya çalışanlardan biri veya dininde ve dav­ranışlarında yanlışlıklar bulunan veya evin sırları hakkında güvenilir olmayan biri ya da bunlardan başka kadının fark edemeyip kocanın gördüğü sebeplerden biri olabilir.

Böyle durumlarda kadın ısrar edip bunları eve alırsa problemler ateşini tu­tuşturmuş olacaktır. Belki kadın yakını gibi birisini eve almamasına izin verme­mesi ile kocasının adil davranmadığını düşünebilir. Zira o, o kimseyi eve almada bir problem görmezken kocası bunu bir sorun olarak görmektedir. Bu durumda kadının kocasının isteğini yerine getirmek için kendi arzusundan feragat etmesi gerekir. Belki bir dönem sonra kocasının düşüncesinin doğru olduğunu öğrene­cektir.

Hanımın kocasının bu konudaki isteğini yerine getirmesinin bir emanet ol­duğunu bilmesi gerekir. Kocası onu görmüyorsa da muhakkak ki Allah’u Teala onu görmektedir. Kocasının eve almasını istemediği kimselere de onları karşı­layamayacağı için özür dileyerek güzel bir dille izahat getirip ileride müsait bir zamanda onları ziyaret edeceğini söyleyebilir. Ama bu kimseler aileden ve yakın­lardan iseler açık konuşmak en iyi olanıdır. Çünkü onlarla olan ilişki kesilmeyip hâlâ devam etmektedir. Belki günlerin geçmesiyle koca görüşünü değiştirecek ve hanımın onları karşılamasına izin verecektir.