Kişinin Yıldızın Doğup Batmasıyla Yağmura Kavuştuk Demesi

By | 4 Aralık 2014

Yıldızların Ve Burçların Padişahın Kudretine TeşbihiZeyd b. Hâlid el-Cühenî (radıyallâhu anh)’dan rivâyet edilmiştir:

“Rasulullah (sallallâhu aleyhi ve sellem), Hudeybiye’de, sabah namazını bize geceleyin yağan yağmurdan sonra kıldırdı. Namaz bitince, cemaata dönüp (onlara):

– ‘Rabbinizin ne buyurduğunu bilir misin?’ diye sordu. Sahabiler:

– ‘Allah ve Rasulü daha iyi bilir?’ dediler. Rasulullah (sallallâhu aleyhi ve sellem):

– ‘Yüce Allah: ‘Kullarımdan bazısı, bana mümin olarak ve bazısı da kafir/ nankör olarak sabahladı’ buyurdu. Buna göre kim Allah’ın fazlı ve bereketiyle yağmura kavuştuk dediyse işte o kimse bana iman etmiş ve yıldıza ise küfretmiştir. Kim de filanca ve filanca yıldızın doğmasıyla ve batmasıyla yağmura kavuştuk dediyse, işte o kimse bana küfür etmiş ve yıldıza ise iman etmiştir’ buyurdu.”