Kişinin, Kendi İle Ailesi Aleyhine Beddua Etmesi İle İlgili Hadisler

By | 6 Ocak 2015

kisinin-kendi-ile-ailesi-aleyhine-beddua-etmesi-ile-ilgili-hadislerCâbir b. Abdullah (radıyallâhu anh)’dan rivâyet edildiğine göre Peygamber (sallallâhu aleyhi ve sellem) şöyle buyurmaktadır:

“Kendiniz aleyhine beddua etmeyin. Çocuklarınız aleyhine beddua etmeyin. Mallarınız aleyhine beddua etmeyin, içerisinde Olur ki, Allah’tan istenilenlerin verildiği bir zamana rastlarsınız da Allah dilediğinizi kabul ediverir.”
Câbir b. Abdullah (radıyallâhu anh)’dan rivâyet edildiğine göre Rasulullah (sallallâhu aleyhi ve sellem) şöyle buyurmaktadır:

“Kendiniz aleyhine beddua etmeyin. Çocuklarınız aleyhine beddua etmeyin. Hizmetçileriniz aleyhine beddua etmeyin. Mallarınız aleyhine beddua etmeyin. Olur ki, Allah’tan istenilenlerin verildiği bir zamana rastlarsınız da Allah dilediğinizi kabul ediverir.”