Kişinin Eşiyle Beraber Gusül Alması

By | 3 Kasım 2014

safii-mezhebine-gore-gusul-abdestiHz. Âişe’den şöyle nakledilmiştir: “Ben ve Hz. Peygamber farak adı verilen rir kaptan su alarak guslederdik.”

Açıklama:

Süfyân İbn Uyeyne farakın üç sa’ olduğunu ifade etmiştir. İmam Nevevî ise cumhurun da, bu görüşte olduğunu kaydetmektedir.

Davud ez-Zâhirî, bu hadise dayanarak, karı-kocanın birbirinin avret yerine bakmasının caiz olduğu sonucuna varmıştır.