Kirveliğin İslâmda Yeri Nedir?

By | 27 Ocak 2015

kirveligin-islamda-yeri-nedir   Dinimize göre, akrabalık iki şekilde oluşur: Birisi kan bağı ile, diğeri süt emme yoluyla…
Kan bağıyla ortaya çıkan akrabalıkta ve süt emme yoluyla meydana gelen akrabalıkta mahremiyet söz  konusudur.
Yani erkeğin anne, kız kardeşi, hala ve teyzesi; kadının da baba, erkek kardeş, amca ve dayısı gibi  yakın akrabaları arasında mahremiyet meydana gelir. Her iki cins de sözü edilen bu yakınları ile  evlenemez.Aynı şekilde, süt cihetiyle de emen çocuk ile emziren kadın ve çocukları arasında  mahremiyet vardır. Kişi, süt emdiği kadınla evlenemediği gibi, süt kardeşleriyle de evlenemez. Aynen  öz kardeşi gibi nikâhın haramlığı ortaya çıkar.

Bu iki şıkkın dışında başka bir surette akrabalık ve mahremlik meydana gelmez.Kirvelik, bir çocuğun sünnet işlemlerini yapan, sünnet edilirken tutan ve masraflarını karşılayan kimse demektir. Böyle bir yolla, yani bir kimsenin kirve olmasıyla, çocukla kendisi arasında dinî mânâda bir akrabalık meydana gelmiş olmaz.Ayrıca, sünnet edilen çocuğun kirvesi olan kişinin çocukları arasında da bir mahremiyet ve akrabalık söz konusu değildir.Zaten kirvelik diye bir şey İslâm literatüründe yoktur. Bu tamamıyla bazı bölgelerdeki örf ve âdetlere dayanan bir meseledir.
Çocuk, kirvesi sayılan kişinin kızıyla evlenebilir, bunda herhangi bir mahremiyet meydana gelmiş olmaz. Diğer taraftan, kirvenin hanımı ve kızı, çocuğa diğer yabancı kadınlardan farksızdır.