Kîbir Ve Kendini Beğenmenin Kötülüğü

By | 24 Eylül 2014

hasema

 

kibirlenmekAllah beni ve seni doğru yola ulaştırsın, dünya ve ahiretin iyiliklerine kavuştursun! İyi bil ki, böbürlenmek ve kendini beğenmek bütün iyilikleri yok eder, bütün çirkinlikleri davet eder. Bunun için şöyle denmiştir:

— İlim; haya ve böbürlenme arasında kaybolur.

Rasûlüllah (s.a.v.) şöyle buyurdu:

“— Kalbinde hardal tanesi kadar kibir olan cennete giremez?”

Başka bir hadiste şöyle buyruldu:

“— Kim yürürken kibirlenerek elbisesini yere sürterse, Allah onun yü­züne bakmaz.”

Bazı alimler şöyle demiştir:

“Allah kitabında; kibri, bozgunculuğu yayanı zikrederek, şöyle buyur­du:

“Ahireti, yeryüzünde kibir ve bozgunculuk yapmayanlar için ha­zırladık.” (Kasas/83)

Yine Allah-u Teâlâ,

“Haksızca böbürlenenleri, ayetlerimizi anlamaz hale getireceğiz.” (Araf/146) buyurdular.

Ehli Hikmet demiştir ki:

Alçaklar böbürlenir, yüceler alçak gönüllü olurlar!

Peygamber (s.a.v.) şöyle buyurdu:

Üç şey helâk olmaya sebeptir.

1-                       Cimrilik,

2-                       Nefsin isteklerine uymak,

3-                       Kibirlenmek ve övünmek.

Abdullah İbnî Amr (r.a.) dedi ki; Rasûlüllah (s.a.v.) şöyle buyurdu:

“Nuh (a.s.) vefatından önce iki oğlunu çağırarak onlara: Size böbürlen­menizi ve Allah’a ortak koşmanızı yasaklıyorum. Sizden, ‘Allah’tan başka ilah yoktur.’ ‘sözünü doğrulamanızı istiyorum. Zira dünyadakiler bir kefeye, bu cümle bir kefeye konulsa, şüphesiz bu cümle ağır basar. Sizin “Allah’ı bütün noksanlıklardan tenzih eder ve her halükârda ona şükrederiz.” demeni­zi istiyorum. Çünkü, bu cümle herşeyin duasıdır. Bu dua sayesinde bütün canlılar rızıklanırlar.

Hz. İsa (a.s.) dedi ki:

“Ne mutlu o kimseye ki, Allah’ın kitabının öğrettiğini yapar da, ölürse ruhunu zorlukla teslim etmez.”

Abdullah İbni Selam (r.a.), sırtında odunlarla çarşıdan geliyordu. Ab­dullah’a, oduna ihtiyacın olmadığı halde neden sırtında taşıyorsun diye sor­dular. Şöyle cevap verdi.

“— Bendeki kibri atmak için, odunları sırtımda taşıyorum.” dedi.

Kurtubî: “Ayaklarını vurmasınlar” (Nur/31) ayetinin açıklamasında şöyle buyurmaktadır.

Erkeklerin kadınların, salınarak ve ayaklarını yere vurarak yürümeleri kibir olduğu ve kendini beğenme (belirtisi olduğundan) haramdır.”