Karın Faydaları

By | 6 Kasım 2014

kar• Hz. Peygamber’den -sallallâhu aleyhi vesellem-: “Ey Allah’ım! Beni hatalarımdan su ile, kar ile, dolu ile yıka!” diye dua ettiği nakledilmiştir.

Açıklama:

Bu hadisten şu çıkar: Dert, zıttı ile tedavi edilir. Çünkü hatalar, hararettendir. Yanan şeye ise zıt olarak kar, dolu ve soğuk su vardır. Kirin temizlenmesi hususunda sıcak su daha etkilidir denilemez. Çünkü soğuk su sıcak suyun aksine, yıkanılan şeyi katılaştırır ve güçlendirir. Hatalar iki netice de görülürler: Kirletme ve gevşetme. Arzulanan şey bunların kalbi temizleyecek ve onu güçlendirecek bir şeyle tedavi edilmeleridir. Hadiste işte bu iki mânaya işaret olmak üzere soğuk su, kar ve dolu zikredilmiştir.

Mideye, sinirlere zarar verir. Eğer diş ağrısı aşırı hararetten ise, kar onu teskin eder.