Kardeşe Zekât ve Fitre

By | 16 Ekim 2014

ZekâtHenüz kendisinden ayrılmamış kardeşine kişi Zekât ve fitre verebilir mi? Babalarından kalan mirasın henüz taksim edilmemiş olması bir şey değiştirir mi? Keza bir baba evli kızına Zekât verebilir mi?
Verebilir. Hatta kardeşi Zekât alabilecek durumda ise, herkesten önce ona vermesi gerekir. Çünkü Zekât vermeye en yakınından başlamalıdır. Zekât veremeyeceği yakınları, üstü ve altıdır . Yani anası-babası ve onlardan yukarısı ile çocukları ve onların devamıdır. Ayrıca koca karısına Zekât veremeyeceği gibi, sahih görüşe göre, kadın da kocasına Zekât veremez. Sadaka-ı fıtır da Zekâtın verildiği yerlere verilir. Baba mirası henüz taksim edilmemişse, kime ne düşeceği hesaplanır. Sonuç olarak Zekât alabilme du-rumundan kurtulamayanlara Zekât verilebilir. Baba evli olan kızına Zekât veremez; ancak damadına verebilir.