Kadir Gecesi

By | 19 Haziran 2014

kuran

 

Kadir gecesi

Kadir gecesi hakkında Ayet: “Doğrusu, Biz, Kuran’ı Kadir gecesinde indirdik. Kadir gecesi­nin ne olduğunu sen bilir misin? Kadir gecesi bin aydan daha hayırlıdır. Melekler ve Cebrail, o gece Rablerinin izniyle her türlü iş için inerler. O gece, tan yerinin ağarmasına kadar bir esenliktir.” (Kadir; 1-5)

Kadir gecesi hakkında Hadis: “Kim Kadir gecesini, faziletine inanarak ve mükâfatını da Ce- nab-ı Hak’tan bekleyerek, ihya ederse, o kimsenin geçmiş günahları ba­ğışlanır.” (Tecrid-i sarih c.l, s. 45)

Kadir gecesi hakkında Hikâye:

Kadir Gecesi Duası

Resul-i Ekrem Efendimiz, Ramazan-ı şerifin son on gününün gecele­rinde, kendilerini daha çok ibadete verirlerdi. Bu gecelerde, aile fertleri­ni de uyandırırlardı. Hz. Aişe validemiz, bir gün kendilerine şöyle bir so­ru sormuşlardı: “Ya Resûlullah! Kadir gecesinin hangi gece olduğunu bi­lir ve o geceyi idrak edersem, Cenab-ı Hakk’a nasıl duada bulunayım?”

Peygamber Efendimiz Hz. Âişe’nin bu sorusunu şöyle cevaplamışlar­dı: “De ki; Ya Rab! Sen çok affedicisin, affetmeyi seversin, beni de affet.”

Bin aydan hayırlı olan bu geceyi ihya etmek, insan için ne büyük bir mutluluktur.