Kadir Gecesi Nasıl Değerlendirilmeli?

By | 1 Aralık 2014

kadir-gecesi-nasil-degerlendirilmeliKadir gecesi namazı kılınmalıdır: Kadir namazının en azı 2 rekât, ortası 100 rekât, en çoğu da 1000 rekâttır. Bu namaz iki rekât kılındığı takdirde her rekâtında 200 âyet okumalıdır. 100 rekâta kadar kılındığı takdirde her rekâtında Fatiha’dan sonra Kadr suresiyle üç kere de îhlas suresi okunup her iki rekâtta bir selâm verilmelidir.

Bu gece kendine ve bütün Mü’minlere dualar edilmelidir; zira müstecab vakitlerden olması sebebiyle bu gecede dua etmek sünnettir.

Ayrıca bu gece derin tefekkürde bulunulmalıdır. Kur’ân tefsirleri okunmalıdır. Bediüzzaman Hazretleri der ki: “Leyle-i Kadrin sırrıyla seksen sene bir ömrü kazandıracak bir vakitte, en iyi, en efdal şeylerle meşgul olmak lâzım geliyor. İnşallah Kur’ân’a ait mesâille iştigal, bir nevi manevî mütefekkirâne Kur’ân okumak hükmündedir. Hem ibadet, hem ilim, hem marifet, hem tefekkür, hem kıraat-ı Kur’ân mânâları Risale-i Nur Tefsirlerinin istinsah ve mütalâalarında vardır itikadındayız.”