Kadınlar Kurban Kesebilir mi?

By | 6 Şubat 2015

kadinlar-kurban-kesebilir-mi   Dinen zengin olan erkek gibi, dinen zengin olan kadının da kurban kesmesi gerekir. Bu hüküm kurban kesebilecek bir insanda aranan şarttır.
Kendisine kurban kesmek vacip olan kişi kurban kesebilir. Bunun gibi, erkek nasıl hayvanı kesebiliyorsa, kadın da kesebilir.
Kurban kesmek, Müslüman, aklı başında, ergenlik çağma varmış, mukîm (seferî olmayan), imkânı yerinde olan herkes için vaciptir. Buna göre dinen zengin olan erkek gibi, dinen zengin olan kadının da kurban kesmesi gerekir. Bu hüküm kurban kesebilecek bir insanda aranan şarttır.

Bir de kurbanı kesende aranan şartlar vardır. Kendisine kurban kesmek vacip olan kişi kurban kesebilir. Bunun gibi, erkek nasıl hayvanı kesebiliyorsa, kadın da kesebilir. Bunun delili şu mealdeki hadis-i şeriftir:

Muaz bin Sa’d rivayet ediyor. Kâ’b bin Mâlik’in bir cariyesi vardı. Sel’ Dağlarında koyunlarını otlatıyordu. Koyunlardan biri hastalandı, cariye hemen yetişerek hayvanı bir taşla kesti. Daha sonra durumu Resulullah’a (a.s.m.) sordular. Resulullah (a.s.m.) şöyle buyurdu:
“Bir mahzuru yoktur, etini yeyiniz.”

Bu hadise dayanan kitaplarımızda şöyle bir hüküm yer almaktadır:
“Âdetli olsa dahi olsa kadının kestiği helâldir. Çünkü kadının tam ehliyeti vardır. Şu kadar var ki, hayvanı kesenin erkek olması müstehaptır. Çünkü bu işte erkeğin gücü kadının gücünden daha fazladır.”
Zaten bilindiği gibi, gerek Kurban Bayramında, gerekse sair vakitlerde genellikle hayvanı erkekler kesmektedir. Diğer bazı konularda olduğu gibi, bunda da tabiî bir işbölümü oluşmuş bulunmaktadır.