Kadının Sorumlulukları

By | 22 Ekim 2014

islam ve kadınHayatı bu kadar garantili olan bir insanın elbette birtakım görevleri de olacaktır.
Kadının, Peygamberimizin belirlemesiyle ilk akla gelen görevi, “yatağını başkasına çiğnetmemek, yani ırzım korumak ve kocasının istemediği kimseleri almamaktır.”23 Evin reisi kocadir. Karı-koca arasındaki iş bölümünde bu hak ona Allah (c.c.) tarafından verilmiştir. Sebep; “Allah’ın bazılarınızı bazılarınıza üstün kılması ve erkeklerin kendi mallarından nafaka ile
yükümlü tutulması” olarak gösterilir. Yani bu ayetten, erkeğin kadına mutlak, yani her bakımdan bir üstünlüğü anlaşılmaz. Bazı konularda da kadm üstündür. İdare konusunda erkek üstün olduğu için reis odur.
Kadm, kendi haklan çiğnenmemek üzere kocasma itaatle emrolunmuştur. Öyle ki, Efendimiz, “Bir insan Allah’tan başkasına secde edebilseydi, kadının kocasına secde etmesini emrederdim.” buyurur. Bu hadis kadının kocasma itaat etmesi gereğini anlattığı gibi, kocasınm da karısına karşı ilâhlaşamayacağını, zorbalaşamayacağını anlatır.
Kadının, Peygamber Efendimizin, yukarıya aldığımız hadislerinde bildirilen görevlerine, başka bir hadisleri bir tanesini daha ekler: Kocası ihtiyacı için onu çağırdığında, onun arzusunu yerine getirmesi. Aynı sebeple kocası evde olduğu günler onun iznini almadan nafile oruç tutmaması. Bundan kadının, kocasının haklarına engel olacak diğer nafile ibadetleri de onun rızası olmadan yapamayacağı anlaşılır. Çünkü bu onun görevidir. Efendimiz şöyle buyurur: “Kadın beş vakit namazını kılar, farz orucunu tutar, namusunu korur ve kocasına itaat ederse, cennetin dilediği kapısından girsin.” Diğer yönüyle de “Kocası kendisini yatağa çağırdığı halde gelmeyen kadına, dönünceye kadar melekler lânet ederler” uyarısı vardır. “Kadınların görevleri olduğu kadar hakları da vardır” ayet-i kerîmesini hesaba kattığımızda, bu konularda erkeklerin de aynı şekilde sorumlu olduklarını bilmemiz gerekir.Allah Rasûlü Efendimizin öğrettikleri arasında ve İslâm’ın lam olarak uygulandığı dönemlerde kadının, kocasına hanımlık yapına ve ev işlerinde ona yardımcı olma dışında bir şeyle sorumlu olduğu görülmemiştir. Ama bu, elbette onun sadece içen, yatağa girip çıkan bir robot olduğu anlamına gelmez, aynı zamanda çocuğunun şefkat, kocasının huzur kaynağıdır her biri diğerine yardımcı olur. Çünkü işlerin zorlu 1 ve kolaylığına göre kadınla erkeğin farklı rolleri bulunabilir an  sadece erkek ya da sadece kadın için olan bir iş yoktur.