Kadın Tek Başına Yolculuğa Çıkabilir mi?

By | 30 Ocak 2015

kadin-tek-basina-yolculuga-cikabilir-miŞehir içi yolculuklarda belli bir sınırlama yoktur. Şehirlerarası yolculuklarda ise mümkün olan önlemler alındıktan sonra ve otobüs, tren ve uçak gibi vasıtalar kullanılacağına göre, büyük ölçüde emniyet sağlanmış olacaktır. Böylesi hallerde yola çıkmak sakıncalı olmasa gerektir.

Bir kadın 90 kilometrelik bir mesafeye yolculuk yapabilir mi?” “Günümüzde hanımların şehirlerarası yolculukta tek başlarına seyahat etmelerinde kilometre olarak ölçü nedir?”

“Bir kadın tek başına şehir içinde taksiye binebilir mi?”

Önce konuya esas teşkil eden hadisleri gözden geçirelim:

Ebû Said el-Hudrî’nin rivayetine göre Resulullah (a.s.m.) şöyle buyurmuştur:

“Allah’a ve âhiret gününe iman eden bir kadının beraberinde r abası veya oğlu yahut kocası veya kardeşi yahut nikâhı haram olan biri olmaksızın üç gün veya daha fazla süren bir yolculuğa çıkması helâl değildir.”

Hadis-i şerifte üç günlük yol, mesafe olarak, günde altı saatten on sekiz saatlik yaya yürüyüşü olarak kabul edilir. Bu da kilometre hesabıyla 90 kilometrelik bir mesafedir.

Konu başka bir rivayette iki gün olarak ifade edilir. Şöyle ki:

Ebû Said el-Hudrî rivayet ediyor:

“Resulullah (a.s.m.) yanında kocası veya yakın akrabası olmaksızın kadının iki günlük yola gitmesini yasak etti.”2
Mesele bir başka hadis-i şerifte “bir gün” olarak da belirtilir. Şöyle ki:

Ebû Hüreyre’nin rivayetine göre Resulullah (a.s.m.) şöyle buyurmuştur:

“Allah’a ve âhiret gününe iman eden bir kadının, yanında kendisine nikâhı haram olan biri bulunmadıkça bir gün ve bir gecelik yola gitmesi helâl değildir.”

Bu hadisi delil olarak getiren İmam Evzaî ve Ebü’l-Leys şöyle demektedirler:

“Kadın yanmda mahremi olmadan bir günlük yola yalnız başma yolculuğa çıkamaz, fakat bundan az olan mesafeye tek başına gitmesi caizdir.”

Bu hadislerin açıklamasında hadis âlimleri şu izahı yaparlar:

Hanefi âlimlerine göre, bir kadın beraberinde kocası veya mahremi olan bir erkek bulunmadığı halde üç günlük veya daha fazla mesafeye yolculuk edemez.

Fakat bundan az mesafeye beraberinde bunlardan kimse olmaksızın yolculuk etmesi caizdir.

Bütün bu rivayetlerden anlaşıldığına göre bir hanım, dinen üç günlük bir mesafe olan 90 kilometrelik yola, yanında kocası veya babası, kardeşi, oğlu, amcası ve dayısı gibi mahremleri olmadan çıkamaz, caiz değildir.

Fakat bundan az bir mesafeye, yanında kimse olmadan da çıkabilir.

İhtiyat açısından ise, bu mesafeye hanımın tek başına çıkmaması tavsiye edilmektedir.

Şehir içi için hadislerde belli bir sınırlama yoktur. Çünkü şehir içi yerleşim bölgesi olduğundan güvenlik bakımından yeterli kabul edilmektedir.

Ancak şehir dışı yolculuklarda bazen zorunlu haller söz konusu olabilir.

Günümüz şartlarında ise mümkün olan önlemler alındıktan sonra, yola da tek başına çıkılamayacağına, yani otobüs, tren ve uçak gibi vasıtalar kullanılacağına göre büyük ölçüde emniyet sağlanmış olacaktır.

B öylesi hallerde yola çıkmak sakıncalı olmasa gerektir. Zaten başta da ifade edildiği gibi yola çıkma mecburiyeti vardır.

Kadının şehir içinde tek başına taksiye binmesi de yine bu çerçevede değerlendirilebilir.

Şöyle ki: Her ne kadar taksinin içi görülse de, tek başına taksiye binen hanım bir yerde şoförle baş başa kalmaktadır. Bunun için arka koltuğa oturmayı tercih etmelidir.

Diğer taraftan bazı art niyetli şoförlere rastlamak mümkün olduğu gibi, rahatsız edici konuşmalara muhatap olmak da mümkündür.

Bir yerde bunun önüne geçmek için akıl ve feraset melekesini kullanmalı, bu gibi insanlarla karşılaşmamaya gayret etmelidir.

Bütün bunlarla birlikte bir hanımın, mecbur kalmadıkça taksiyi tercih etmemesi en güzelidir.