Kaderimizin Açılması İçin Okunması Gereken Dua

By | 14 Temmuz 2014

feraceler

kaza ve kader nedirKaderimizin Açılması İçin Okunması Gereken Dua

Bismillahirrahmanirrahim.
Kaderimizin Açılması İçin Okunması Gereken Dua
Ve men evfa biahdihi minallahi festebşiru bibeyıkümüllezi baba’tüm bihi ve zalike hüvel fevzül azim. Ve levla iz dehalte cenneteke kulte maşaallahü la kuvvete illa billahi in tereni ene ekalle minke malen ve velada. Vela havle vela kuvvete illa billahil aliyyül azim.Ya Hannanü Ya Hannanü Ya Hannanü Ya Allahü Ya Allahü Ya Allahü Ya Rahmanü.