Kabirleri Mescit Edinmek

By | 5 Aralık 2014

Ölmeden önce mezar yeri satın almak caiz miEbu Hureyre (radıyallâhu anh’dan rivayet edildiğine göre, Rasulullah (sallallâhu aleyhi ve sellem) şöyle buyurmaktadır:

“Allah Yahudilere ve Hıristiyanlara lanet etsin. Çünkü onlar, peygamberlerinin mezarlarını mescit edindiler.”

Konuyla ilgili bir rivayet ise şu şekildedir:

“Allah Yahudileri ve Hıristiyanlan kahretsin. Çünkü onlar, peygamberlerinin mezarlarını mescit edindiler.”

(Buhârî, Salat 55; Müslim, Mesacid 20-21 (530); Ebu Dâvud, Cenaiz 70-72 (3227); Ahmed b.
Hanbel, Müsned, 2/284, 285, 366, 396, 453-454, 518)

Hz. Aişe (radıyallâhu anhâ)’dan rivâyet edilmiştir:

“Rasulullah (sallallâhu aleyhi ve sellem) bir daha kalkamadığı hastalığında:

– ‘Allah, Yahudilere ve Hıristiyanlara lanet etsin. Onlar, peygamberlerinin mezarlarını (ibadet yeri amacıyla) mescit yaptılar’ buyurdu,
Âişe: ‘Eğer bu endişe olmasaydı, Peygamber (sallallâhu aleyhi ve sellem)’in mezarı açıkta bulundurulacaktı. Fakat onun (mezarının) da mescit edinilmesinden korkuldu’ dedi.”

(Buhârî, Cenaiz 61, Meğâa 83; Müslim, Mesacid 19 (529)

(Peygamber (sallallâhu aleyhi ve sellem) o sırada mescidin dışarısında bulunan Hz. Âişe’nin evinde vefat ettiği için onun evinin içerisine gömülmüştü. Çünkü Peygamberler, vefat ettikleri yere gömülürler (Tirmizî, Cenaiz 32; İbn Mâce, Cenaiz 65).

Peygamber (sallallâhu aleyhi ve sellem)’in, Hz. Aişe’nin evine gömülmesi üzerine Hz. Aişe’nin evi ikiye bölündü. Birisinde mezar vardı, diğerin de ise Hz. Âişe yaşıyordu.Ara sıra mezarın bulunduğu yere geçtiği de olurdu. Bazen ondan Peygamber sallallâhu aleyhi ve sellem)’in mezarını açıp göstermesi için izin alındığı da olmuştur.

Daha sonraları nüfusun çoğalması üzerine mescit genişletildi. Ömer b. Abdulaziz döneminde Peygamber (sallallâhu aleyhi ve sellem)’in hanımlarına ait odalar satın alınıp mescide katıldı. Peygamber (sallallâhu aleyhi ve sellem)’in kabrinin bulunduğu yeri mescitten ayrı tutmak için büyük bir duvar örüldü. Bu nedenle mezar, her ne kadar mescidin içerisinde kalsa da duvarlarla ayrılmış oldu.)

Atâ’ ibn Ycsâr (rahmetullâhi aleyh)’den rivâyet edildiğine göre Rasulullah (sallallâhu aleyhi ve sellem) şöyle buyurmaktadır:

“Allahım! Kabrimi, ibadetgah yaptırma! Peygamberlerin mezarlarını mescitler haline getiren topluluğa Allah’ın gazabı şiddetli olur.”