Kabir Azabı

By | 21 Ekim 2014

Kabir azabı var mıdırCehennemden ayrı olarak kabirde eziyet görmek diye bir şey var mıdır?
İnsanın kabirde birtakım sorulara muhatap olacağı  azap ve sıkıntı göreceği gerçektir. Buna işaret eden bir çok ayet-i kerime ve bunu anlatan birçok hadis-i şerif vardır.Bu konuda müstakil kitaplar da yazılmıştır.671 Mesela bir hadiste “Kabir, ya Cehennem çukurlarından bir çukurdur, ya da  bahçelerinden bir bahçedir. Gözünüzü açın, o her gün üç defa seslenir ve şöyle der: Ben böcek yuvasıyım, ben karanlık evi vahşet yuvasıyım…”672 Bundan anlaşıldığı ve başka hadis-i şerif de dendiği gibi kabir, mümin için açılacak, genişletilecek olacaktır. Özellikle Allah yolunda şehit olanlara kabirde soru soramayacak ve kişinin yaptığı iyi ameller orada edip yardımına koşacaktır. Müminin gördüğü kabir azabı  kefâreti olacak ve mahşere giderken yükü hafiflemiş çektir. Müminlerin bu konunun önemini kavramaları gerekli Rasulü Efendimiz “Lezzetleri parça parça eden ölümü  çok anın” “Kabirden daha korkunç bir manzara göm ” buyurur. Bu gün çoklarınca yanlış yapılan “Râbıta-ı Mevt”in budur. Bu, kişinin kendine gelmesinin ve kendini yenılnn araçlarından biridir.