İslamiyette Büyünün Yeri

By | 8 Mayıs 2014

İslamiyette büyünün yeri

İslamiyette büyünün yeriyle ilgili Ayet: “Düğümlere üfleyen (büyücü) kadınların şerrinden (sabahın Rabbine sığınırım.)” (Felak; 4)

İslamiyette büyünün yeriyle ilgili Hadis: “Helâk edici şeylerden olan Allah’a şirk koşmaktan ve sihirden sakının.” (Buharî)

İslamiyette büyünün yeriyle ilgili Hikâye: Peygamberimiz’e de Büyü Yapılmıştı

Lebid İbn Asam adında biri Peygamber Efendimize büyü yapmıştı. Peygamber Efendimiz (sav) kendisine büyü yapıldığının farkına varınca dua etmiş ve Allah’tan şifa dilemişti. Çok geçmeden Hazreti Cibril ve Mikâil (as) gelerek işin hakikatini Efendimiz’e haber vermiş; Allah Rasûlü’nden alınan bir tarak saç-sakal ile hurma çiçeği kullanılarak Lebîd İbn-i A’sam tarafından yapılan büyünün Zervan kuyusuna atıldığı­nı söylemişlerdi. Rasûl-ü Ekrem, bazı ashâbıyla beraber o kuyuya gitmiş ve kuyuyu kapatmışlardı. Hazreti Âişe, “Ya Rasûlallah, sihri çıkardınız mı?” diye sorunca Efendimiz, “Hayır çıkarmadım. O sihri çıkarıp çöz­mekle halk arasında sihrin şuyû bulmasından endişe ettim.” buyurmuş; Cenab-ı Hakk’ın, kendisine şifa verdiğini ve şifa bulmak için illâ sihri çözmek gerekmediğini belirtmişti.