Hz. Zülkarneyn Kimdir ?

By | 8 Mayıs 2014

 

hz.zülkarneyn kimdir

Hz. Zülkarneyn kimdir sorumuzla ilgili Ayet şöyledir: “Gerçekten biz, Zülkarneyn’i yeryüzünde iktidar sahibi yaptık ve ona istediği her şeyden bir sebep verdik.” (Kehf; 84) Hz. Zülkarneyn kimdir sorumuza tam olarak cevap veremiyoruz. Hz. Zülkarneyn’in peygamber olup olmadığı ayet te açıkça belirtilmemiştir. Mektubat-i Rabbani ( 2/251) ‘ de kendisinden şöyle bir Hadis rivayet edilmiştir ; “Tüm olarak, yeryüzünün meliki dört tanedir. Onların ikisi mü’minlerden, ikisi de kâfirlerdendir. Zülkarneyn ve Süleyman mü’min- lerdendir. Nemrud ve Buhtunnasır ise kâfirlerdendir.”

Hz. Zülkarneyn Kimdir ile ilgili kısa bir hikâye:

Hz. Zülkarneyn ve Hükümdar

Zülkarneyn (as), ölüm endişesi ve nefs engelini aşmaya çalışan bir kavme uğramıştı. Oradaki insanların elinde dünya serveti namına bir şey yoktu. Rızıklarını sebzeden temin ederlerdi. Ayrıca bu kavimde herkes kendi mezarını kazar, her gün mezarını temizler ve ibadetlerini burada yapardı. Zülkarneyn (a.s.), bunların hükümdarını görmek istedi. Hüküm­darın yanına giderek “Bu haliniz nedir? Sizdeki bu hali kimsede görme­dim.” dedi. Hükümdar: “Evet biz altın ve gümüşe kıymet vermiyoruz. Çünkü baktık ki, bunlardan bir miktar, bir kimsenin eline geçerse, bu se­fer daha fazlasını isteyecek ve huzuru bozulacak. Onun için dünyalık pe­şinde değiliz.” dedi. Zülkarneyn (a.s): “Bu mezar nedir? Neden bunları kazıyor ve ibadetlerinizi burada yapıyorsunuz?” diye sordu. Hükümdar: “Dünyalık peşinde koşmamak için bunu böyle yaptık. Mezarları görüp de oraya gireceğimizi hatırlayınca, her şeyden vazgeçeriz.” dedi. Zülkarneyn (a.s.): “Niçin sebzeden başka yiyeceğiniz yoktur? Hayvan yetiştirseniz, sütünden, etinden istifade etseniz olmaz mı?” dedi.

Hükümdar: “Midelerimizin canlı hayvanlara mezar olmasını isteme­dik. Bitkilerle geçimimizi sağlıyoruz. Zaten boğazdan aşağı geçtikten son­ra hiç birinin tadını alamayız.” diye cevap verdi.