İslâm’a Zıt Olan İsrâîliyyat

By | 27 Ekim 2014

islama-zit-olan-israiliyyatBu kısma giren İsrâîliyyat, hangi konuya ait olursa olsun İslâm’ın esasları (inanç ve ibâdetleri) ile tenakuz halindedir. Bunları aklen ve naklen tasvibe imkân yoktur. Maalesef bu tür İsrâîliyyat da tefsirlerimize girme fırsatı bulmuştur. Bu haberler, bir şahıs veya kaynaktan alınırken üzerinde ekseriya düşünülmemiş, tenkitçi bir zihniyyetle gözden geçirilmemiştir.