İslam Cemaatine Sarılmak

By | 18 Kasım 2014

cemaat-ile-ilgili-sorularAbdullah ibn Ömer (radıyallâhu anh)’dan rivâyet edilmiştir:

“Babam Ömer, Câbiye’de hutbe verip şöyle dedi: Rasulullah (sallallâhu aleyhi ve sellem) içimizde ayağa kalkıp:
– ‘Kim cennetin en güzel yerlerinden köşk sahibi olmak isterse İslam
cemaatinden ayrılmasın. Çünkü şeytan, tek kalanla beraberdir. Cemaatten olan iki kişiden uzaktır’ buyurdu.”