İnsanları Güldürmek İçin Yalan Söylemek Nedir?

By | 11 Kasım 2014

Alay Etmek Ve Gülmek• “Bize Yezid b. Harun haber verip (dedi ki), bize Beliz b. Hâkim, babasından, (O da) dedesinde (naklen) haber verdi ki,” O şöyle dedi:

“Ben Rasûlullah’ı -sallallâhu aleyhi vesellem- şöyle buyururken işittim:”

“Konuşup da halkı güldürmek için yalan söyleyen kimseye yazıklar olsun! Onun vay haline, onun vay haline!”