İnsanlar Üzerine Yalan Söylemek İle İlgili Hadisler

By | 29 Aralık 2014

insanlar-uzerine-yalan-soylemek-ile-ilgili-hadisler Ebu Hureyre (radıyallahu anh)’dan rivâyet edildiğine göre Rasulullah (sallallâhu aleyhi ve sellem) şöyle buyurmaktadır:

“Münafığın alametleri üçtür: Oruç tutsa da, namaz kılsa da, kendisinin Müslüman olduğunu iddia etse de… 1. Konuştuğu zaman yalan söyler, 2. Vaat ettiği zaman sözünde durmaz, 3. Kendisine bir şey emanet edildiği zaman (o emanete) hainlik eder.”

Ebu Hureyre (radıyallâhu anh)’dan rivâyet edildiğine göre Rasulullah (sallallâhu aleyhi ve sellem) şöyle buyurmaktadır:

“Kişiye, her işittiğini (başkalarına) söylemesi yalan olarak yeter.”

Abdullah ibn Ömer (radıyallâhu anh)’dan rivâyet edildiğine göre Peygamber (sallallâhu aleyhi ve sellem) şöyle buyurmaktadır:

“Kul yalan söylediği zaman yalanın meydana getirdiği kötü kokudan dolayı melek ondan bir mil uzaklaşır.”

Safvân b. Süleym (rahmetullâhi aleyh)’den rivâyet edilmiştir:

“Rasulullah (sallallâhu aleyhi ve sellem)’e:

– ‘Mümin korkak olur mu?’ diye soruldu. Rasulullah (sallallâhu aleyhi ve sellem):
– ‘Evet, (olur)’ buyurdu. Yine Rasulullah (sallallâhu aleyhi ve sellem)’e: “Mü’min cimri olur mu?” diye soruldu. Resulullah (sallallâhu aleyhi ve sellem): “Evet. Olur” buyurdu.
Yine Resulullah (sallallâhu aleyhi ve sellem)
– “Mümin yalancı olur mu?’ diye soruldu. Rasulullah (sallallâhu aleyhi ve sellem):
– ‘Hayır, (olmaz)’ buyurdu.”

Süfyân b. Esîd el-Hadramî (radıyallâhu anh)’dan rivâyet edilmiştir:

“Rasulullah (sallallâhu aleyhi ve sellem)’i şöyle buyururken işittim:

Sana inandığı halde bir (din) kardeşine kendisini kandıracak yalan bir söz söylemen, ne kadar büyük bir hainliktir.”