İnsanın Ölüm Vaktini Sadece Allah Bilir, Doktorlar Sadece Zannederler

By | 3 Temmuz 2014

hac-umre-seti

 

doktor“Hiçbir kimse yok ki, ölümü Allah’ın iznine bağlı olmasın. (Ölüm), belli bir süreye göre yazılmıştır. Her kim, dünya nimetini isterse, kendisine ondan veririz; kim de ahiret sevabını isterse, ona da bundan veririz. Biz şükredenleri mükâfatlandıracağız. ”
“Aranızda ölümü takdir eden biziz… ”

“(Resulüm!) De ki: Eğer ölümden veya öldürülmekten kaçıyorsanız, kaçmanın size asla faydası olmaz! (Eceliniz gelmemiş ise) o takdirde de, yaşatılacağınız süre çok değildir. ”
• Abdullah b. Ömer’den şöyle rivayet edilmiştir: Doğru sözlü olan ve söyledikleri tasdik edilen Hz. Peygamber sallallâhu aleyhi vesellem şöyle buyurdu: “Her biriniz annesinin karnında kırk günde bir araya getirilir. Daha sonra bunun gibi (kırk gün içinde) bir alaka olur. Daha sonra bunun gibi (kırk günde) bir çiğnemlik et olur. Daha sonra Allah bir melek gönderir ve ona dört şey emredilir: O kişinin rızkı, eceli, bedbaht mı mutlu mu olacağı. Daha sonra ona ruh üfler. Allah’a yemin ederim ki sizden biri ya da bir adam cehennem ehlinin amelini işler, cehennem ile arasında sadece bir arşın ya da bir kulaç mesafe kalır. Bu arada yazgı galip gelir, o da cennet ehlinin amelini işler ve cennete girer. Bir adam da cennet ehlinin amelini işler, cennet ile arasında sadece bir arşın ya da bir kulaç mesafe kalır. Bu arada yazgı galip gelir, o da cehennem ehlinin amelini işler ve cehenneme girer.
Açıklama:
İnsan ömrü saat piline benzer… Ne zaman nerede biteceği önceden bilinmez. İnsanoğlu daha doğmadan önce kaderi ve ölüm tarihi önceden belirlenmiştir. Dünya bir araya gelse insan ömrünü bir saniye ileri ya da geri alamazlar…
Fakat bir gerçek de yok değildir; bazı insanlara ölümcül hastalıklar isabet eder ve büyük bir olasılıkla doktorların tahmin günlerine denk gelir… Bu sadece bir olasılıktır. Kimse yüzde yüz ölüm garantisini veremez. Bu sebeple eğer size bir hastalık teşhisi konmuş ve ölüm tarihi verilmişse bilin ki bu sadece bir tahmindir…