İnkar

By | 27 Şubat 2014

ahiret inancı

Ayet: “Onlar, Allah’ın nimetini biliyorlar, sonra da inkâr ediyorlar; on­ların çoğu inkâr edenlerdir.”

(Nahl; 83)

Hadis: “Bu ümmette hasf (yere batırma), mesh (suret değişmesi) ve kazf (taş yağması) olacak. Bu musibetler kaderi inkâr edenlere gelecek.”

(Nafi)

Hikâye: İnkârcı ve Âlim

Bir inkârcı, âlimin birine şu üç soruyu sorar: “Allah varsa bana gös­ter. Her işi Allah yaratıyor da neden suçlu ceza görür? Şeytan ateşten ya­ratıldığı halde ona cehennem ateşi nasıl etki yapabilir?”

Âlim bu sorulan soğukkanlılıkla dinler. Sonra da yerden bir kerpiç parçası alıp inkârcımn başına vurur. Başı yanlan inkârcı soluğu mahke­mede alır. Hâkim, âlime sorar: “Bunun başına kerpiç vurmuşsun öyle mi?”

“Bana üç soru sormuştu, ben sorulanna karşılık kerpici vurdum.”

“Nasıl?”

“Anlatayım. Allah varsa bana göster demişti. Başının ağndığını iddia ediyorsa göstersin. İkinci olarak da her şeyi Allah yaratıyorsa suçlu ne­den ceza görsün dedi. Mademki niçin beni mahkemeye veriyor. Üçüncü olarak da ateşten yaratılan şeytana cehennem ateşi nasıl etki yapar diye sordu. Cevabını aldı. Topraktan yaratılan kendisine, yine topraktan olan kerpiç nasıl etki yapıyor?”

Bu cevaplardan sonra âlim beraat eder.