İmtihan Nedir ?

By | 8 Haziran 2014

namaz-kildiran-seccade

İmtihan Nedir

İmtihan nedir sorumuzu açıklayacak Ayet şöyledir : “Andolsun biz sizi korku, açlık ve bir parça mallardan, canlar­dan ve ürünlerden eksiltmekle imtihan edeceğiz. Sabır gösterenleri müj­dele!” (Bakara; 155)

İmtihan nedir sorumuzu açıklayacak Hadis şöyledir: “Her ümmetin bir büyük fitnesi (imtihan vesilesi) vardır. Be­nim ümmetimin baş fitnesi (sıkıntı sebebi) de maldır.” (Ka’b b. İyad’dan)

İmtihan nedir sorusuyla ilgili Hikâye:

“İmtihan Olunabilirsiniz”

Hz. Huzeyfe (ra) anlatıyor: Resûlullah (sav) bir gün “Bana İslam telaf­fuz eden kaç kişi olduğunu sayıverin” buyurdular. Biz: “Ey Allah’ın Resûlü! Bizim sayımız altı-yedi yüze ulaşmış olduğu halde, hakkımızda korku mu taşıyorsunuz?” dedik.

“Siz bilemezsiniz, (çokluğunuza rağmen) imtihan olunabilirsiniz!” dedi.

Gerçekten de öyle belalara maruz kalıp imtihan olunduk ki, içimiz­den namazını gizlice kılanlar oldu.