Haşrolmak Ne Demek ?

By | 8 Haziran 2014

hac-umre-seti

Haşrolmak ne demek hakkındaHaşrolmak ne demek hakkında Ayet: “insanlar haşrolunduğu (bir araya getirildiği) zaman, (Allah’tan başka taptıkları) onlara düşman kesilirler ve (kendilerine) ibadet etmele­rini de tanımazlar.” (Ahkaf; 6)

Haşrolmak ne demek hakkında Hadis: “Kim, sabahleyin Haşir sûresinin son üç âyetini okursa, Allah onun için yetmişbin melek görevlendirir, akşama kadar onun için Allah­tan af dilerler. O gün ölürse, şehîd olarak ölür. Akşamleyin okursa yine aynı sevabı alır.” (Tirmizî)

Haşrolmak ne demek hakkında Hikâye:

Yalnız Başına

Tebük muharebesinde Ebû Zer Gıfâri Hazretlerinin devesi pek zayıf ve dayanıksız olduğu için geride kalmıştı. Yolun ortasıda devesi çöküp kalınca, devesinden indi. Eşyasını sırtına yükleyerek orduya yetişti. Yalnız başına tenha bir yere oturdu. Peygamberimiz, Hz. Ebû Zer’i böyle ten­hada görünce “Allahu teâlâ, yalnız başına yürüyen, yalnız başına vefât edecek olan ve yalnız başına haşrolunacak olan Ebû Zer’e rahmet eyle­sin” buyurmuşlardır.

Ebû Zer, dünyaya hiç değer vermezdi. Son derece kanaatkâr, fakir ve yalnız yaşardı. Evinde bir günlük nafakasından fazlasını bulundurmaz, hep fakirlere dağıtırdı. Herkesin böyle yapmasını isterdi. Peygamber efen­dimiz bu sebeble ona “Mesîh-ül-islâm” lâkabını vermişti. Peygamberimize tam bağlanıp, O’nun sevip, beğendiğini seven, Onun sevmediğini ve be­ğenmediğini sevmeyen Ebû Zer, Resûlullahın vefâtında da yanında bulun­muştur. Peygamberimizin vefâtından sonra Şam’a çekilip, son derece mah­zun ve yalnız yaşadı.