İmanın Muhafazası İçin Okunacak Dua

By | 24 Eylül 2014

iman-nedirİmanın muhafazasın için beş vakit namazdan sonra şöyle dua edilir:
(Ya mükallibe’l-kulûb. Sebbit kalbî alâ dînik)
“Ey kalpleri döndüren Allah’ım! Kalbimi dinin üzerine sabit kıl.”
İmanın korunması ve hidayette daim olmak için okunacak bu dua, Kur’an-ı Kerim’de öğretilen bir duadır:

Bismillahirrahmanirrahim
Rabbenâ la tüziğ kulubenâ ba’de iz hedeytena ve heb lenâ min ledünke rahmeten inneke entetel-Vehhab. Rabbenâ inneke cami’u-n-âsi liyevmin lâ raybe fıhi innellahe lâ yühlifü’l-mi’ad
“Ey Rabbimiz! Bize ihsan ettiğin hidayetten sonra kalplerimizi haktan saptırma, bize kendi katından rahmet ihsan eyle! Şüphesiz ki, Sen bol ihsan sahibisin.
Ey Rabbimiz! Muhakkak ki, Sen, geleceğinde hiç şüphe olmayan bir günde bütün insanları bir araya toplayacaksın. Muhakkak ki Allah, hiç sözünden caymaz.” (Al-i İmran Suresi: 8-9)
Âl-i İmran suresinin 8. Ayetini sabah-akşam 7 kere okuyan kimsenin kalbini Allahü Teala’nm karartmayacağı ve son nefesini kâmil bir iman ile
ermesine vesile olacağı rivayet olunmuştur.