İman ve İslam ile İlgili Sorular

By | 17 Eylül 2014

imanislamileilgilisorular1. İmanın manası nedir?

İman; lügatte bir şeye inanmak, tasdik etmek anlamına gelir. Istılahta ise; Allahu Teâlâ’nın dinini kalp ile tasdik etmektir. Yani Peygamberimiz (s.a.v)’in bildirdiği şeyleri kalben ve lisanen kesinlikle kabul etmektir.

2. İmanda dil ile ikrar şart mıdır?

İman, gerçekte inanılması gerekenleri kalp ile tasdikten ibarettir. Ancak, bir engel yok ise dil ile ikrarda bulunmak da gerekir.

3. İslamın manası nedir?

İslam, lügatte itaat ve bir şeye teslimiyet anlamına gelir. Istılahta ise; Allahu Teala’ya itaat etmek, Peygamber Efendimiz’in bildirmiş olduğu şeyleri kalb ile tasdik, dil ile ikrar etmektir.

4. Özetle, iman ve İslam nedir?

Peygamberimiz (s.a.v) şöyle buyurmuştur: “İslam alenî olandır, iman ise kalptedir.” Dolayısıyla iman tasdike aittir, İslam tatbike aittir. İmanın yeri kalptir. Onun (imanın) söz ve beden ile ortaya çıkarılmasına İslam denir.

5. İmanın ve İslamın aslı nedir?

İman’m aslı tasdik, İslam’ın aslı itaattir.

6. Hakiki din ile İslam arasında fark var mıdır?

Hakiki din ile İslam arasında bir fark yoktur. Allah indinde tek hakiki din İslam’dır.