İman ve İslam ile İlgili Sorular – 3

By | 17 Eylül 2014

imanislamileilgilisorular1. İslam’ın esasları kaçtır ve nelerdir?

İslam’ın şartları (temelleri) beştir. Bunlar: Kelime-i şehadet, namaz kılmak, ramazan orucu tutmak, zekât vermek, hac etmek.

2. “Kelime-i Şehadet” ve anlamı nedir?

“Eşhedü en lâ ilâhe illallâh ve eşhedü enne Muhammeden abduhû ve rasûluh.”

Anlamı: “Ben, şehadet ederim ki Allah ’tan başka ilah yoktur. Ve yine şehadet ederim ki Hz. Muhammed (s.a.v) Allahu Teala ’nın kulu ve Resûlü ’dür.”

3. ”Kelime-i Tevhid” ve anlamı nedir?

“Lâ ilâhe illallâh Muhammedün Resulüllâh.”

Anlamı: ’Allah’tan başka ilah yoktur. Hz. Muhammed (s.a.v) Allah ’ın Resûlü ’dür, (Peygamberidir). ”

4. Müslüman olmak için söylenmesi gereken ilk cümle nedir?

Müslüman olmak, yani İslama girmek için söylenecek ilk söz, iman esaslarım öz olarak ifade eden Kelime-i Şehadet veya Kelime-i Tevhid cümleleridir. Bunları dil ile söyleyip, kalbi ile tasdik eden kimse Müslüman olur.

5. İslam Dinine girdikten sonra yapılacak iş var mıdır?

İslam bir kurtuluştur. Kişiyi dünya ve ahiret mutluluğuna ulaştırır. Bunun için Müslüman olduktan sonra yapılacak işler vardır. O da İslamı iyi öğrenip onu yaşamaktır. İslamı yaşamayan bir mümindeki iman, sahibini cehennemde ebedi olarak kalmaktan kurtarabilir, fakat cehennemde ceza çekmekten kurtarmaz. Bunun için Müslüman inandığını yaşamalıdır.